Privacy Policy

U kunt de website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, producten en diensten zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u bepaalde diensten wilt ontvangen (zoals o.a. inschrijving op nieuwsbrief, specifieke informatie of bepaalde diensten op onze website wilt gebruiken (gebruik van de webshop)), moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal Cabellostudent.nl ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die Cabellostudent.nl verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Cabellostudent.nl, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Cabellostudent.nl geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Cabellostudent.nl persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

2. Doel van verwerking

Bij registratie om diensten te ontvangen.
Cabellostudent.nl verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van Cabellostudent.nl. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan de webmaster van de betrokken website.

Bij registratie om bepaalde diensten te kunnen gebruiken op de website.
Cabellostudent.nl verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om u te identificeren en eventueel met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

3. Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Cabellostudent.nl uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Cabellostudent.nl uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, dan zal hij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die Cabellostudent.nl over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Cabellostudent.nl verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot de webmaster van de website.

5. Gebruik van Cookies

Soms zal Cabellostudent.nl-website gebruik maken van zogenaamde 'cookies', dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.