Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. 
Cabellostudent.nl spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is. Daarentegen kan Cabellostudent.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Cabellostudent.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. 

Cabellostudent.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Cabellostudent.nl worden gehost. Cabellostudent.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Cabellostudent.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, prijzen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. 

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: [email protected]

Typefouten en/of foutieve prijzen zijn voorbehouden.